Startup Garage - Säännöt

Säännöt

Startup Garage -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Näitä sääntöjä sovelletaan Nebula Oy:n verkkosivuilla järjestettävään ”Startup Garage ”-kilpailuun (”Kilpailu”). Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.


1. Kilpailunjärjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Nebula Oy, Heikkiläntie 2, 00210 Helsinki (“Nebula”).

2. Kilpailun kesto ja aikataulu

Kilpailun osallistumisaika alkaa 3.4.2017 ja se päättyy 31.12.2017.

3. Kuka voi osallistua

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat yksityishenkilöt tai yrityksen taustalla toimivat edustajat. Nebulan, Bassoradion tai Kuubin työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kilpailuun. Nebula pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostosten tekemistä, ja ostaminen ei lisää voittomahdollisuuksia. Osallistujan tulee olla täysi-ikäinen.

4. Miten osallistua

Osallistumiskelpoiset osallistujat voivat osallistua Kilpailuun Nebulan verkkosivuilla Kilpailun keston aikana osoitteessa nebula.fi/startupgarage täyttämällä sivustolta löytyvän ilmoittautumislomakkeen (”Hakemus”). Osallistujan tulee täyttää Hakemuksessa pyydetyt tiedot. Yhdellä Hakemuksella voi hakea vain yhtä palkintoa ja samaa kilpailusuoritusta voi käyttää vain yhdessä Hakemuksessa, mutta osallistuja voi jättää Kilpailuun useamman kuin yhden Hakemuksen.

Osallistujan tulee liittää Hakemukseen kilpailusuorituksensa, joka voi sisältää muun muassa tekstiä, kuvia ja videoita. Hyväksytyt tiedostomuodot- ja koot on yksilöity osoitteessa nebula.fi/startupgarage. Kilpailusuoritus on yksilöitävä selkeästi ja täsmällisesti. Kilpailusuoritukset eivät saa liittyä esimerkiksi päihteisiin, väkivaltaan, erotiikkaan tai muuten hyvän maun tai moraalikäsityksen vastaisiin seikkoihin, ja Nebula pidättää oikeuden arvioida kilpailusuorituksessa esitettyjen kilpailusuoritusten asianmukaisuuden.

Kilpailusuorituksen ja kaikkien siihen liittyvien tekstien, kuvien, videoiden, äänitiedostojen tai muiden töiden tulee olla osallistujan alkuperäisiä töitä ja ne eivät saa loukata kenenkään henkilön tai yhteisön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyydensuojaa tai muuta immateriaalioikeutta taikka muuta oikeutta. Osallistuja vakuuttaa, että hänen kilpailusuoritukseen liittyvät kuvat, videot tai ääninäytteet on otettu kohteen luvalla, ja että ne eivät loukkaa Suomen lakeja.

5. Kilpailun toteuttaminen ja palkinnot

Parhaat kilpailusuoritukset pääsevät loppukilpailuun. Nebulan asettama tuomaristo valitsee 8 kpl Kilpailun voittajia loppukilpailuun päässeiden osallistumiskelpoisten Hakemusten joukosta. Jokainen kilpailusuoritus tullaan arvostelemaan erikseen, eikä sattumalla ole merkitystä voittajien valinnassa. Kaikki päätökset ovat lopullisia ja sitovia eikä asiasta tulla käymään keskusteluja. Voittajat valitaan perustuen kilpailusuorituksen vakuuttavuuteen, omaperäisyyteen, luovuuteen, innovatiivisuuteen ja inspiroivuuteen.

Palkinnot sisältävät kokonaisuuden Nebulan, Bassoradion ja Kuubin tarjoamia palveluja alla olevien ehtojen mukaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi ja palkinnon siirtäminen tai vaihtaminen ei ole sallittua kuin Nebulan, Kuubin tai Bassoradion yksinomaisella luvalla, riippuen minkä yrityksen palkinnosta on kyse.

Nebula hankkii voittajalle palkinnon, joka sisältää seuraavia palveluja tai konsultointia: Webhotel Pro ja siihen liittyvät lisäpalvelut, verkkotunnukset (.fi, .com, .net., .org) sekä Kotisivutyökalu-palvelun. Edellä mainittujen palvelujen yhteisarvo voi olla maximissaan 2000 € ja ne on käytettävä maximissaan kahden vuoden aikana. Palkinto voi olla myös pilvipalveluiden teknistä konsultaatiota ja arkkitehtuurisuunnittelua enintään 2 henkilötyöpäivää (15 h).

Kuubin palkinto-osuus kullekin raadin valitsemalle voittajalle on maksimissaan yhden työpäivän (8h) luovan suunnittelun ja aineistotuotannon työtä. Kuubin sisältösuunnittelun ja tuotannon tarjoama on hyvin laaja. Se voi pitää sisällään esim. yleistä luovaa markkinointisuunnittelua ja konseptointia, 2-3D animointia, 2-3D graafista muotoilua ja mallinnosta, verkkopalvelun UI-suunnittelua, fullstack kehitystyötä/koodausta, tekstituotantoa, html- tai still -bannereita, yritysilmeen ja/tai logon suunnittelua ja tuotantoa, yrityksen introvideon käsikirjoitusta ja tuotantoa, ohjausta ja kaikkien näiden osa-alueiden asianmukaisia sekoituksia. Lähtökohtaisesti pyrimme löytämään kunkin voittajan liikeidean ja/tai tuotteensa kaupallisen menestyksen kannalta parhaan kokonaisuuden tai osan, jonka voimme kokonaisuudessaan yhden päivän kokonaisvaltaisella työpanoksella toteuttaa.

Bassoradion palkinto-osuus sisältää 120 kpl maksimissaan 30 sekuntia pitkän radiomainoksen toistoja Bassoradiossa. Palkinnon arvo on 5000 €.

Voittajille ilmoitetaan voitosta sekä palkinnon lunastamisesta henkilökohtaisesti Hakemuksessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Voittajan tulee vahvistaa ottaako hän palkinnon vastaan vai ei seitsemän (7) päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta. Jos voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa tai hän ei vastaa taikka ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, voittaja menettää palkinnon ja uusi voittaja päätetään edellä mainitun mukaisesti. Nebula pidättää oikeuden hylätä voittaja osallistumiskelpoisuuden puuttumisen perusteella.

Palkinto on sen saaneelle yksityishenkilölle veronalaista ansiotuloa, joka palkinnon saajan tulee ilmoittaa ansiotulonaan veroilmoituksessaan samalla tavoin kuin mahdolliset muut ansiotulonsa. Oikeushenkilön saaman palkinnon verotus määräytyy saajan oman verostatuksen mukaan.

6. Henkilötietojen käsittely ja materiaalien käyttäminen

Mikäli Kilpailun osallistuja on antanut Hakemuksensa yhteydessä erillisen luvan, niin tällöin Kilpailun osallistuja sitoutuu siihen, että Nebula, Kuubi ja Bassoradio voivat julkistaa eri medioissa osallistujan kilpailusuorituksen osittain tai kokonaan, muutettuna tai alkuperäisessä muodossaan. Mikäli Kilpailun osallistuja ei anna erillistä lupaa kilpailusuorituksen julkaisemiseen, niin tällöin kilpailusuoritusta käsitellään luottamuksellisesti vain Kilpailuun nimetyn Advisory Boardin (mentorit) sisällä. Kilpailun yhteydessä henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan Kilpailun toteuttamista varten ja tätä tarkoitusta varten tietoja voidaan siirtää Nebulan ja Kilpailun toteuttamiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä. Voittaja antaa suostumuksensa siihen, että voittajan nimi ja kotipaikka voidaan julkaista eri medioissa (kuten sosiaalisessa mediassa), ja että Nebula, Kuubi ja Bassoradio voivat harkintansa mukaan käyttää, muokata ja hyödyntää voittaneita kilpailusuorituksia julkisesti tai muulla tavoin viestintä- ja markkinointikanavissa ilman erillistä korvausta.

7. Vastuut ja sovellettava laki

Lain sallimassa laajuudessa Nebula ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Nebula ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Nebula ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta tai syistä, joihin järjestäjä ei ole voinut vaikuttaa (kuten Kilpailun keskeytyminen tai vahingot, jotka ovat seurausta puutteesta tietoverkon toiminnassa tai minkäänlaisesta teknisestä, laitteen tai ohjelmiston toimintahäiriöstä). Nebula ei ota vastuuta myöskään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat väärin tehdystä tai puutteellisesta osallistumisesta, ja osallistumalla Kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että kaikki hänen lähettämänsä informaatio on paikkansapitävää, ajantasaista ja täydellistä. Kilpailuun ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia.

Nebula Oy pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.

8. Rekisteriseloste

Laatimispäivä

1.3.2017

Rekisterin pitäjä

Nebula Oy
Y-tunnus: 2305424-7
Nebulan käyttöehdot  

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nebula Oy
yritystuki@nebula.fi
09- 6818 3810
Heikkiläntie 2, 00210 Helsinki

Rekisterin nimi

Nebula Oy:n Startup Garage -kilpailun rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen sekä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2- ja 5-kohtiin. Rekisterin tietoja käytetään Startup-kilpailun toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin on tarpeen Startup-kilpailun toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisteröityyn liittyviä tietoja:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus nimerkki ja salasana, ikä ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan käyttää Nebula Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin. Nebula Oy voi luovuttaa henkilötietoja sen kumppaneille ja agenteille tai muille Kilpailun toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalista aineistoa ei ole.
B. Sähköisesti tallennettujen tietojen keräys- ja säilytysjärjestelmä on teknisin toimenpitein suojattu. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, niin yhteydenotot voi tehdä kohdassa 2 määriteltyyn osoitteeseen/puhelinnumeroon.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.